Ideekonkurss "Mõtle välja ja tee ära!"

Pane kokku oma tiim, mõtle välja tegevus ja korralda ära - raha ja vahendid anname meie!
INFO JA TINGIMUSED OSALEMISEKS:
KONKURSI EESMÄRK
Nõo valla noorte mentorlusprogramm/ideekonkurss on loodud kogukonna arengule suunatud omaalgatuslike ideede elluviimise toetamiseks noortele, sõpruskondadele, perekondadele jne.

Tegevus, mida omaalgatuse raames soovitakse ellu viia peab pakkuma lastele ja noortele mitmekesiseid
tegutsemis- ja osalemisvõimalusi arendavaks tegevuseks ja kaasab uusi noori vanuses 7-19. a.

TEGEVUSE TOIMUMISKOHT
Loodav tegevus (sündmus, sari, koolitus vms) peab toimuma Nõo valla territooriumil.
TOIMUMISAEG
KONKURSI TÄHTAEG ON 27.05.2018
Tegevus peab aset leidma 1. juuni - 1. detsember 2018.
KES SAAVAD KONKURSIL OSALEDA
Üksikisikud, sõpruskonnad, pered, ühingud jne.
MIS AUHINNAKS ON?
5 parimat ideed pääsevad edasi järgmisesse vooru nö mentorlusprogrammi,
kus juhendajate toel oma ideed ellu viima asutakse.
Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 500€
Ideede hindamiseks moodustatakse Nõo tervisemeeskonna liikmetest ja kooli õpilastest zürii.
OSALEMINE ON IMELIHTNE, TÄIDA AINULT ALLPOOL OLEV ANKEET!

[powr-form-builder id=0e95b04a_1526287594]