LASTE ja NOORTE LOOVUSSTUUDIO

Homse mõtlemise oskusi saab õppida täna ehk meie väga kiirete muutuste maailmas on kaks teed: kas muganduda või toimida loovalt. Oluline loov olemise juures on oskus ootamatute olukordadega toime tulla, oskus näha, oskus vaadata, märgata ja tähele panna. Kunstipõhiste tööde fookus on protsessil, protsessi nautimisel ja läbi konkreetse tegevuse saadvatel kogemustel. Käeline tegevus pakub võimalust ennast avastada ja loovalt väljendada, tõsta enesehinnangut, toetada oma arengut ning aidata kaasa eneseteostusele. Loovusstuudio tegevuste otsene eesmärk ei ole õpetada oskusi, kui keegi küsib abi või vajab pisut rohkem juhendamist, loomulikult ta saab seda. Peamine on, et loovustundides ei tee me midagi õigesti, ega valesti, vaid just meie endi moodi ja see on kõige olulisem!

  • Loovusstuudio toimub kord nädalas esmaspäeviti kella 14.30-16.00ni

Toimumiskoht: Nõo Noortekeskus (Voika 23, Nõo)
Juhendaja: Annika Paju-Aarike annika.paju@gmail.com; +372 509 8186