Beebide loovushommikud ja väikelaste loovustund

Loovusstuudio tegevused on kunstipõhised ja suunatud väikeste inimeste innustamisele, julgustamisele ja neis uudishimu tekitamisele. Käeliste tegevuste eesmärk on pakkuda lastele eelkõige positiivset eneseväljenduse kogemust, rõõmu ja mängulusti ning uusi kogemusi arenguks. Väikelapse puhul ei ole eesmärgiks tulemus, oluline on protsess. Tegevuste ja teemade valikul on olulisel kohal loodus ja aastaajad, kõik mis meie ümber parasjagu toimub. Materjalide valiku aluseks on looduslikkus ja taaskasutatavus, naha- ja puudutussõbralikkus. Kasutatavate materjalide puhul peame oluliseks lapse arengu iseärasusi. Usume, et meil on huvitav ja turvaline keskkond kus väikesed inimesed saavad vabalt katsetada ning õppida seeläbi tundma ennast ja maailma.

  • Beebide loovushommikud toimuvad kord nädalas esmaspäeviti kella 10.00-12.00ni (tund suunatud tegevust, tund mänguaega), sihtgrupp 6 kuud – u.2 aastat  lapsed koos vanemaga.
  • Väikelaste loovustund kord nädalas esmaspäeviti kella 16.15-17.15ni, sihtgrupp eelkooliealised lapsed vanuses 3-6 aastat (väiksemad saavad osaleda koos vanemaga)

Toimumiskoht: Nõo Noortekeskus (Voika 23, Nõo)
Juhendaja: Annika Paju-Aarike annika.paju@gmail.com; +372 509 8186

FB: Nõo valla beebide ja väikelaste mänguhommikute pere