Nõo laulukoor

Laulutunnid toimuvad Nõo Kultuurimajas E kell 17.30
Laulma on oodatud vanemaealised lauluhuvilised.

Juhendaja Viivi Kütt
tel 5567 6614
e-post viivi@nvv.ee